Můj přístup

Nemanipuluji, neopravuji, neradím, nepoučuji.

Ukazuji.


Při rozhovorech ukazuji lidem do místa jejich moudrosti, do geniality před jejich vlastním naučeným přemýšlením.

Do místa, kde se nachází daleko víc odpovědí, než si umí představit.

Ukazuji cestu k jejich vlastním odpovědím i k jejich osobním pravdám. 

A hlavně za ně.

Právě za ty soukromé pravdy, které lidem brání vidět víc a jít dál. Za omezené osobní myšlenkové koncepty, kde leží bezbřehý zdroj moudrosti, vhledů a inteligence.

Pokládám otázky, které bourají navyklé limity a získaná přesvědčení, a pomáhám tak lidem objevit v sobě řešení a udělat další krok.

A to všechno s lehkostí, bez námahy a dřiny.

Ukazuji lidem do jejich vlastního potenciálu.

Odolnost, jasná mysl a pohoda jsou základním nastavením každého člověka, nikoli stavem, kterého je třeba opakovaně a pomíjivě pracně dosahovat.

Hluboký vnitřní klid je tu pořád a pro všechny.

Když tohle uvidíme, neexistuje v podstatě nic, čeho bychom nemohli dosáhnout.

Nabízím revoluční pohled na fungování lidské mysli.


Díky Porozumění mysli (Psychology of Mind, The 3 Principles) a pochopení fungování Zevnitř ven (Inside-Out) pomáhám vyvolat výraznou změnu v jakékoliv oblasti lidského života.

Pomohu vám prohlédnout skrze iluzi vašich domnělých omezení a osobních přesvědčení, které vám brání v naplnění vašich snů.

Bude mi ctí být vám průvodcem na oné cestě.

Mým nástrojem k dosažení vašich cílů je transformativní rozhovor - tzv. Transformativní koučink.