Chci mít míň konfliktů a střetů s lidmi

22.04.2021

"Chci mít míň konfliktů a střetů s lidmi" říkal mi včera Pavel."

Prý vyvolávám konflikty už jen tím, jak se tvářím".

"Vidíš, a já se s tebou chtěla víc seznámit, protože jsi mi připadal jako fajn kluk" - překvapila jsem ho svou odpovědí.

Pak mi vyprávěl pár historek o tom, jak se s někým pohádal, kdy se na koho rozčílil a jak to těm druhým pak parádně nandal. A přitom se tvářil dost vítězoslavně.

"A co chceš ode mě?"

"Já vlastně ani nevím. Strašně mě mrzí ty konflikty, jsem z těch střetů vždycky úplně vyšťavenej, je mi to nepříjemný a nejraději bych pak se vším seknul..."

Všichni věříme tomu, že chceme mít méně konfliktů, zažívat méně depresivních situací, stresů a obav. A hluboko v našem nitru tomu tak i opravdu je. Většinu času ale trávíme v úrovni, kde volíme konflikt místo míru, strach místo štěstí...

Vlastně velmi často vycházíme z přesvědčení, že můžeme získat uspokojení z odplaty. Z toho, když se pomstíme, když to někomu natřeme, když druhému ukážeme, zač je toho loket...

Když nad někým vyhrajeme.

Domníváme se, že nám ponížení toho druhého přinese "trochu míru a klidu". Myslíme si, že jsou lidé, kteří si za své chování zaslouží pykat, a že spravedlnost je bolest, kterou musí snést.

Věříme tomu, že vina má svou důležitou roli v našich životech a tím pro nás má i jistou přitažlivost. 

A tak hledáme viníky. 

A když se hledají viníci, tak je také potřeba soudců .Jenže málo kdo chce být viníkem. Lepší je být soudcem. 

Jenže: ti, kteří soudí, stejně nakonec žijí ve strachu, že budou sami souzeni... Někdy dokonce soudí dřív, než ten druhý něco udělá... 

A tak se točíme v nekonečných bludných kruzích soudů, viny a trestů. 

A touhy vyhrát - vlastně touhy nebýt viněn, obviněn, souzen, odsouzen a potrestán.

Pavel si všimnul, že se také točí v tomhle obludném kolečku. 

Uvědomil si, že začátkem všech jeho konfliktů jsou   j e h o   v l a s t n í      p ř e d s t a v y   o tom, jak věci jsou, jak by měly být a co všechno to může o něm samotném znamenat.

Uviděl, jak často věří svým vlastním příběhům o situacích a lidech a jak vlastně  b o j u j e    j e n    s     v l a s t n í m i   p ř e d s t a v a m i. 

Zkusme jednu hodinu denně nesoudit nic a nikoho - dejme sami sobě i ostatním ten obrovský dar podívat se na situace a lidi bez posuzování.

Pokusme se podívat na sebe i druhé lidi jako na někoho, koho vidíme poprvé.

Dejme sobě i druhým lidem dar toho, že do naší příští komunikace vstoupíme bez soudů a vzpomínek.

Vyhoďme z hlavy všechny myšlenky, které v tu chvíli budeme mít, a setkejme se člověk s člověkem.

Láska s láskou.

Namasté